S dotazi nás neváhejte kontaktovat: (420) 777 849 161 - Email info@vyroba-webu.cz

Příklady SAST skenů

V následující sekci najdete konkrétní příklady SAST skenů, vždy s odkazem na zdrojové kódy (Open-source). To vám umožnuje:

  • Podívat se na konkrétní nálezy přímo v kódu a nalézt si přesný výskyt
  • Spustit nějaký volně dostupný SAST nástroj nebo vám dostupný komerční a zkusit si to také,
    případně porovnat výsledky

Schválně neuvádím, jaký nástroj jsem kde použil, jde mi spíše o konkrétní příklad toho, jak pracovat s výsledky a orientovat se v daném kódu než vlastnosti konkrétních nástrojů. Skeny vznikali v různém čase a přidávám je sem postupně, když nějaký zajímavý udělám a je na to čas. Vždy skenuji pro potřeby ukázky starší verze, výsledky nad aktuální verzí daného sw nikdy nesdílím takto veřejně.

About fotodobias